Vekseļi

Dažreiz saskaramies ar vārdiem, kurus neesam dzirdējuši. Banku un nebanku sektoros bieži vien var dzirdēt tādu vārdu kā – vekselis. Ko tas īsti nozīmē un kam tas ir paredzēts?

Sāksim ar to, ka vekselis ir vārds ar kuru apzīmē dokumentu kuru tā izsniedzējs, ir apņēmies vekselī konkrēti norādītajai personai atmaksāt precīzu naudas summu, kas norādīta dokumentā jeb vekselī, papildus tam, vekselī ir norādīts konkrēts atmaksas termiņš. Vekseļos nefigurē nekādas lietas vai īpašumi, šeit viss figurē tikai un vienīgi ar naudu. Vekseļos nevar parādīties pat vērtspapīri vai kustami īpašumi. Vekseļa turētājam ir neapstrīdamas tiesības uz vekselī norādīto naudas summu, pie tam šo tiesību var izdot jebkura persona, tomēr jāņem vērā, ka šis veids mūsdienās vairs nav populārs. Populārs tas lielākoties bija tikai un vienīgi brīvvalsts laika periodā. Reti kurš cilvēks vispār zina vekseļa nozīmi, jo vekselis kā tāds un tā likums tika pieņemts tālajā 1938. gadā.

Kopumā pastāv divu veidu vekseļi un katrs ir attiecināms uz ko konkrētu. Pirmais vekselis tiek saukts par „vienkāršo” vai „parasto” vekseli. Šo vekseli dod aizņēmējs. Dokumentē jeb vekselī ir jābūt konkrētai informācijai vai tiešam apstiprinājumam, ka esošais dokuments, tik tiešām ir vekselis. Tieši tāpat dokumentā ir jābūt norādītam, ka nauda tiks atmaksāta, tieši tāpat tiek norādīts termiņš, līdz kuram nauda tiks atmaksāta, dokumentā var tikt norādīta vieta, kur tas viss tiks atmaksāt, tomēr pats galvenais – dokumentā ir jābūt konkrētās personas vārdam un uzvārdam, vekseļa izsniegšanas datumam un vekseļa izsniedzēja paraksts.

Otrais vekseļa veids ir mazāk zināms, taču tas nebūt nenozīmē, ka tāds nepastāv. Šo vekseli dēvē par „Trata” vekseli, jeb tautas valodā „pārvedu vekselis,” šo vekseli izraksta kreditors. Šo vekseļa veidu varētu pielīdzināt parādu piedzinējiem, jo konkrētais kreditors noalgo parādnieku vai banku, kurai jāsamaksā konkrēta naudas summa trešajai personai. Salīdzinot šo vekseli ar „vienkāršo” vekseli, „Trata” vekselī ir norādīts tikai maksātāja vārds un saņēmējs. Parastu vekseli, kā arī „Tratu” maksātājam var iesniegts jebkurš likumīgs tās turētājs. Taču reāli par tādu tiek uzskatīts tikai tas, kura reālajā īpašumā atrodas konkrētais vekselis.

Vekselim ir arī kādi nosacīti plusi. To var pārdot, kā arī izmantot, kā maksājumu, veicot maksājumus bankā. Tomēr jāatzīst, ka šāda veida darbības notiek salīdzinoši reti, tomēr nenoliedzami tādas iespējas eksistē. Protams daudzi būs pārsteigti dzirdot par šāva veida iespējām, tomēr agrāk vekseļi bija ļoti pieprasīti, tomēr tehnoloģijām attīstoties un laikam ejot uz priekšu viss mainās un līdz ar to mainās arī kopējā sistēma, tādēļ aizvien retāk dzirdam šo vārdu, kā arī aizmirstam to patieso nozīmi.