0%
0%
0%
0%
0%
Sociālās programmas
November 9, 2016
Sociāls - viss, kas saistīts ar sabiedrību. Socius tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „kompanjons”, „sabiedrotais”. Ar sociālu programmu var sniegt atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošiem i
Sabiedrības integrācija
November 7, 2016
Valdības rīcības plānā kā viens no darbības virzieniem minēta sabiedrības integrācija. Tā jārealizē vairākos veidos: iesaistot Latvijas iedzīvotājus valsts kultūras un ekonomiskajā dzīvē, st
Latvijas sabiedrība
November 3, 2016
Latvijas sabiedrība ir daudzslāņaina. Pamatā daudznacionāla, taču pastāv arī reliģiskās un domāšanas atšķirības, sastopamas dažādas labklājības pakāpes, nemaz nerunājot par „ierastajām” dzim