Direktīva par cilvēku līdztiesību vecuma ziņā

Bieži atšķirīgu attieksmi pret dažādiem indivīdiem vai indivīdu grupām nosaka pieņēmumi vai stereotipi. Kad indivīdi tiek pakļauti diskriminācijai stereotipu dēļ, tiek pārkāptas viņu fundamentālās tiesības, liedzot viņiem vienlīdzīgu attieksmi un cieņu. Diskriminācija traucē neizdevīgā stāvoklī esošajām vecuma grupām pilnvērtīgi piedalīties darba tirgū.

Būtisks solis jebkurā stratēģijā par cilvēku līdztiesību vecuma ziņā ir ieviest likumdošanu, kas aizliedz nelikumīgas diskriminācijas pēc vecuma formas darba tirgū un sniedz efektīvus cīņas līdzekļus šādas diskriminācijas upuriem. Direktīvā par cilvēku līdztiesību vecuma ziņā ir atzīta diskriminācijas pēc vecuma problēma. Atzīts, ka gan jaunākiem, gan vecākiem darbiniekiem ir tiesības uz vienlīdzību vecuma ziņā. Tā ne tikai rūpējas par formālas vienlīdzības nodrošināšanu, bet arī par cīņu pret ierobežošanu un pamattiesību neievērošanu vecuma dēļ. Direktīvā diskriminācija pēc vecuma tiek iztirzāta līdzīgi kā citi diskriminācijas veidi, aizliedzot tiešu un netiešu diskrimināciju, kaitināšanu un pieļauto kļūdu saistīšanu ar personas vecumu.

Kas atšķir diskrimināciju pēc vecuma no citiem diskriminācijas iemesliem?

Šeit nav fiksētas pazīmes, kas definētu noteiktas vecuma grupas, atšķirībā no citiem vienlīdzības faktoriem indivīdi nav fiksēti noteiktās grupās, citu cilvēku pieņēmumi par noteikta vecuma indivīdiem nav nemainīgi. Atšķirības vecuma ziņā, ko nosaka nepareizi pieņēmumi un stereotipi, parasti nav vēlamas, savukārt citas pamato racionāli spriedumi, kas nav nesavietojami ar indivīda cieņas ievērošanu, atbilst nozīmīgiem sociāliem un ekonomiskiem mērķiem un bieži ir paredzēti, lai atbalstītu vai aizsargātu noteiktas vecuma grupas.

Tāpēc diskriminācijas pēc vecuma kontrolei ir jānodrošina juridiska bāze, lai šķirtu apstākļus, kad vecuma (vai ar vecumu saistītu raksturojumu) izmantošana ir pieļaujama un kad nav. Direktīvā tiek atļauts izmantot vecuma faktoru, kad tas nepieciešams specifiski profesionālu prasību dēļ, tāpat ir atļauts izmantot vecuma kritēriju arī apstākļos, kas citādi tiktu uzskatīti par tiešu diskrimināciju, kad ir iespējams pierādīt objektīvu nepieciešamību, lai sasniegtu likumīgu mērķi vai tuvinātos vēlamajam mērķim. Netiešu diskrimināciju pēc vecuma var pamatot arī tad, ja tā ir objektīvi nepieciešama un piemērota. Abos gadījumos «objektīvās likumības» tests ir jāpiemēro ļoti precīzi, lai izvairītos no netaisnas stereotipizēšanas, taču, lai būtu pietiekama iespēja pieļaut vecuma un ar vecumu saistītu raksturojumu tur, kur tie ir piemēroti un pamatoti, kā tas atļauts Direktīvas 4. un 6. pantā.

Direktīvā ir atzīmēti īpaši izņēmumi, kas ir nozīmīgi vecuma kontekstā. 3(3) pants un 13. apraksts atbrīvo valsts drošības plānus no Direktīvas vispārīgo nosacījumu ievērošanas, līdz ar to tie ir atbrīvoti no prasības pamatot atšķirības, kurās minēts vecums.

Kas ir OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ir starpvaldību organizācija, kas dibināta 1961. gadā un apvieno 35 attīstītākās pasaules valstis, tai skaitā arī 22 valstis no Eiropas Savienības.

OECD savu darba misiju definē kā demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšanu, kā arī valstu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstības sekmēšanu globalizācijas kontekstā. Galvenā doma ir sadarboties, palīdzēt viens otram un kopīgiem spēkiem attīstīt valstu ekonomiku. Jo veiksmīgāka ir OECD sadarbība, jo ātrāk notiek ekonomikas izaugsme. OECD organizācijā patreiz darbojas 34 pasaules attīstītākās valstis.

Galvenais organizācijas mērķis ir veicināt demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanu un izplatīšanu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, jeb OECD pēta valstu tautsaimniecību, izstrādā vadlīnijas un palīdz novērst, kā arī risināt problēmas, kuras var rasties dažādās tautsaimniecības nozarēs. OECD darbs ir ne tikai ekonomiskajā nozarē, bet arī daudzās citās nozarēs. Vienīgais, kur OECD darbība netiek veikta ir  valstu aizsardzībā un drošībā. Šobrīd OECD ir sākusi sarunas ar Latviju, par tās uzņemšanu savās rindās.

Latvijai tas ir lielākais izaicinājums pēc pievienošanās NATO un Eiropas savienībai. Jo ne tikai mazā Latvija būtu ES un NATO dalībvalsts, bet arī OECD, kas nozīmē to, ka nākotnē ir iespējama ātra ekonomiskā izaugsme. Līdzdalība šajā organizācijā rada vēl lielāku atpazīstamību un uzticību, kas noder investīciju piesaistīšanai un tautsaimniecībai svarīgu projektu realizēšanā. Jo stabilāka valsts, jo lielāka iespēja, ka kreditori un finanšu investori ieguldīs naudu vietējajā tirgū. Tas vienmēr ir pozitīvi, jo gan veicina ekonomisko izaugsmi valstī, gan arī palīdz apgrozīt naudu, kas neko labu nedara, ja tiek krāta bankas kontā. Tieši tāpēc ir svarīgi pievienoties OECD, jo tad Latvija gūs iespēju ieviest lielāku uzticību ārzemju investoru acīs. Pašlaik OECD dalībvalstis ir ASV, Austrālija, Austrija, Beļģija, Čehija, Čīle, Dānija, Dienvidkoreja, Francija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Izraēla, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Latvija, Lielbritānija, Luksemburga, Meksika, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Devalvācija

Liela daļa Latvijas iedzīvotāji, tā īsti nemaz nesaprot, kas ir devalvācija. Ir dzirdēti dažādi aplami un pat mazliet smieklīgi uzskati par to, kas ir devalvācija. Ne vienmēr devalvācija nozīmē to, ka valsts valūtas vērtība ir jāiznīcina pilnībā, jo vairums gadījumos pietiek ar to, ka valūtas vērtību samazina.

Devalvācija un tās mērķis ir tikai un vienīgi valsts ekonomikas attīstības veicināšana. Devalvācija tiek pielietota gadījumos, kad valsti piemeklē krīze. Tādā veidā ir iespējams atjaunot un veicināt ekonomisko izaugsmi.

Latvija ir viena no valstīm, kura ar devalvācijas draudiem saskārās pirmo reizi. Tieši tāpēc reakcija no cilvēku puses bija dažāda. Liela daļa cilvēki, kuri seko līdzi valsts ekonomiskajai attīstībai, uzskata, ka devalvācija nes tikai nelabvēlīgas sekas, taču patiesībā ir tieši otrādi. Ar devalvācijas palīdzību ir iespējams nostabilizēt un atjaunot valsts ekonomisko situāciju, kas ļoti svarīgi ir tieši krīzes laikā.

Kā devalvē valūtu?

nauda

Ir vairāki paņēmieni kā devalvēt valūtu, taču kopumā tas ir process, kura laikā notiek naudas vērtības krišanās, salīdzinot ar citām valūtām. Parasti ar to saprot apzinātu procesu, kurā valūtas izdevēja banka nosaka jaunu valūtas fiksēto kursu pret ārzemju valūtām. Latvijā tā ir Latvijas banka. Latvijas banka ir atbildīga par visa veida finansiāliem notikumiem Latvijas valstī.

Kādas ir devalvācijas sekas?

Devalvācijai ir arī sekas, tāpēc pirms valūtas devalvēšanas ir nepieciešams kārtīgi izvērtēt visus plusus un mīnusus. Kopumā devalvācijas pamata uzstādījums ir tāds, ka sadārdzinās ārzemēs ražoto preču vērtība un kļūst lētāk iegādāties vietējos produktus un pakalpojumus. Tas palīdz pasargāt, atbalstīt un nodrošināt vietējos uzņēmējus ar mazāku konkurenci savas valsts tirgū. Pēc vietējo produktu nepieciešamības, krasi pieaug pieprasījums. Tas ir pozitīvi, jo ir svarīgi, lai vietējo uzņēmēju izaugsme notiktu pēc iespējas straujāk. Tas veicina valsts attīstību un apgrozījumu. Skatoties no negatīvās puses, devalvācijas sekas piemeklē ikvienu iedzīvotāju, kuram ir izveidoti valūtas uzkrājumi.

ERAF fondi

CeltniecībaVairākus desmitu gadu atpakaļ celtās mājas šobrīd ir savu nokalpojušas un prasa tās renovēt, jo jaunās ģimenes iegādājas dzīvokļus tieši šajās mājās, jo nevar atļauties iegādāties dzīvokļus jaunuzceltās ēkās augsto cenu dēļ, lai kā gribētos dzīvot mūsdienīgi atbilstoši 21. gadsimtam.

Tagad celtniecība ir progresējusi, un jau ceļot ēku siltina to ar nepieciešamo materiālu. Bet 2009. gadā radās valdībai projekts, kā uzlabot esošās mājas, izmantojot ar ERAF fondus. Un projekts bija paredzēts māju stāvokļa uzlabošanai piesaistot kompānijas, kas spētu veikt nepieciešamos siltināšanas darbus, un attiecīgi māju apsaimniekotāji pieteikties uz māju siltināšanas projektu. Bet valdība nebija gatava tik lielai atsaucībai no māju apsaimniekotāju puses. Taču bija skaidrs, ka tas ir jāturpina, kad ir pieprasījums, jo tas rūp pašvaldību iedzīvotājiem.

Tomēr tas nav par velti, māju iedzīvotājiem, nākas renovēt māju par saviem līdzekļiem vai arī ņemt kredītu bankas. Māju siltināšanas projektam daļu naudas sniedz pašvaldība un ERAF fondi no visas siltināšanas summas, kas ir konkrētas mājas siltināšanas izmaksas, bet pārējo nepieciešamo summu maksā katru mēnesi pie ikmēneša komunālā maksājuma, kas sadalīts starp mājas iedzīvotājiem. Un saistības būs, apmēram, no 10 – 15 gadiem, kas padarīs dārgākus rēķinus ne tikai ziemas mēnešos, bet arī būs jūtams vasaras periodā.

Šā procesa uzsākšanai liela loma ir apsaimniekotāju iniciatīvai, jo tas iesaista darbiniekus, kas veic iedzīvotāju apsekošanu, un arī dokumentu formēšanu uzņemas uz sevi, un vai projektam gūtu nepieciešamos līdzekļus no bankas, pašvaldības un ERAF fonda ir jāiegulda daudz pūļu. Banka dod pilnīgu finansējumu mājas renovācijai, kas ir svarīgs punkts izvirzītā mērķa sasniegšanai.

Šis projekts jau uzņem apgriezienus, un ir cilvēki, kas uzsāk mājas siltināšanas projektu un priecājas par to, ka mājoklis būs siltāks un rēķini turpmāk būs mazāki, protams ne uzreiz, bet tomēr.

Taču mēdz būt otra puse iedzīvotāju, kas neatbalstošo valdības soli par mājas siltināšanu un nevēlas maksāt papildus maksu pie komunālajiem maksājumiem par renovācijas izmaksām vairāku gadu garumā. Nereti šī projekta pretinieki savu īpašumu pārdod. Bet ir negodīgi cilvēki, kas pārdodot īpašumu pie dzīvokļa plusiem piemin, ka māja ir mūsdienīga, renovēta un labā tehniskā stāvoklī utt., kas nav godīgi pret potenciālo pircēju.

Vekseļi

Dažreiz saskaramies ar vārdiem, kurus neesam dzirdējuši. Banku un nebanku sektoros bieži vien var dzirdēt tādu vārdu kā – vekselis. Ko tas īsti nozīmē un kam tas ir paredzēts?

Sāksim ar to, ka vekselis ir vārds ar kuru apzīmē dokumentu kuru tā izsniedzējs, ir apņēmies vekselī konkrēti norādītajai personai atmaksāt precīzu naudas summu, kas norādīta dokumentā jeb vekselī, papildus tam, vekselī ir norādīts konkrēts atmaksas termiņš. Vekseļos nefigurē nekādas lietas vai īpašumi, šeit viss figurē tikai un vienīgi ar naudu. Vekseļos nevar parādīties pat vērtspapīri vai kustami īpašumi. Vekseļa turētājam ir neapstrīdamas tiesības uz vekselī norādīto naudas summu, pie tam šo tiesību var izdot jebkura persona, tomēr jāņem vērā, ka šis veids mūsdienās vairs nav populārs. Populārs tas lielākoties bija tikai un vienīgi brīvvalsts laika periodā. Reti kurš cilvēks vispār zina vekseļa nozīmi, jo vekselis kā tāds un tā likums tika pieņemts tālajā 1938. gadā.

Kopumā pastāv divu veidu vekseļi un katrs ir attiecināms uz ko konkrētu. Pirmais vekselis tiek saukts par „vienkāršo” vai „parasto” vekseli. Šo vekseli dod aizņēmējs. Dokumentē jeb vekselī ir jābūt konkrētai informācijai vai tiešam apstiprinājumam, ka esošais dokuments, tik tiešām ir vekselis. Tieši tāpat dokumentā ir jābūt norādītam, ka nauda tiks atmaksāta, tieši tāpat tiek norādīts termiņš, līdz kuram nauda tiks atmaksāta, dokumentā var tikt norādīta vieta, kur tas viss tiks atmaksāt, tomēr pats galvenais – dokumentā ir jābūt konkrētās personas vārdam un uzvārdam, vekseļa izsniegšanas datumam un vekseļa izsniedzēja paraksts.

Otrais vekseļa veids ir mazāk zināms, taču tas nebūt nenozīmē, ka tāds nepastāv. Šo vekseli dēvē par „Trata” vekseli, jeb tautas valodā „pārvedu vekselis,” šo vekseli izraksta kreditors. Šo vekseļa veidu varētu pielīdzināt parādu piedzinējiem, jo konkrētais kreditors noalgo parādnieku vai banku, kurai jāsamaksā konkrēta naudas summa trešajai personai. Salīdzinot šo vekseli ar „vienkāršo” vekseli, „Trata” vekselī ir norādīts tikai maksātāja vārds un saņēmējs. Parastu vekseli, kā arī „Tratu” maksātājam var iesniegts jebkurš likumīgs tās turētājs. Taču reāli par tādu tiek uzskatīts tikai tas, kura reālajā īpašumā atrodas konkrētais vekselis.

Vekselim ir arī kādi nosacīti plusi. To var pārdot, kā arī izmantot, kā maksājumu, veicot maksājumus bankā. Tomēr jāatzīst, ka šāda veida darbības notiek salīdzinoši reti, tomēr nenoliedzami tādas iespējas eksistē. Protams daudzi būs pārsteigti dzirdot par šāva veida iespējām, tomēr agrāk vekseļi bija ļoti pieprasīti, tomēr tehnoloģijām attīstoties un laikam ejot uz priekšu viss mainās un līdz ar to mainās arī kopējā sistēma, tādēļ aizvien retāk dzirdam šo vārdu, kā arī aizmirstam to patieso nozīmi.

Ikdienas situācijas, kas neļauj ietaupīt naudu

Naudas tērēšana, protams, ir krietni vieglāka par naudas taupīšanu, tāpēc ļoti bieži mēs sev uzdodam jautājumu par to, kur aiziet visa mana nauda? Jā, ir dažādi rēķini par dzīvokli, automašīnu, komunālajiem pakalpojumiem, tāpat daļa līdzekļu aiziet bērnu uzturēšanai un citiem izdevumiem, bet vai visi Tavi ikdienas tēriņi ir pamatoti? Vai esi analizējis savu budžetu un to, kam un cik daudz naudas Tu ikdienā tērē un kā varētu ietaupīt? Lai ietaupīt naudu būtu vieglāk, pievērs uzmanību ikdienas situācijām, kurās naudas tērēšanu vajadzētu nopietni izvērtēt.

Valsts

 1. Komisijas maksas bankomātos

Ja ikdienā norēķinies ar skaidru naudu, noteikti to ņem no savas bankas vai tās sadarbības partneru bankomātiem, pretējā gadījumā par naudas izņemšanu no cita bankomāta Tev tiks piestādīta komisijas maksa, kas mēdz sasniegt pat vairākus eiro. Tieši šāda veida izmaksas mēneša laikā var veidot gana lielu summu, tāpēc skaties uzmanīgi, kur Tu iztērē savu naudu!

 1. Ēšana ārpus mājas

Ietaupīt naudu uz pārtiku un ēšanu var dažādos veidos, tomēr viens no būtiskākajiem – samazināt reizes, kurās tiek ēsts ārpus mājas. Paša taisītā zupa Tev izmaksās mazāk nekā restorānā pagatavotā, tādēļ ieplāno laicīgi savu nedēļas ēdienkarti, turies pie tā un ievērojami samazini savus izdevumus!

 1. Zāles abonements

Ja esi nolēmis paskatīties uz savām finansēm un ietaupīt naudu, noteikti pievērs uzmanību tādai lietai kā trenažieru zāles abonements – vai Tu to izmanto pilnā apmērā? Šāds abonements nav no lētākajiem un gada griezumā tas sastāda samērā lielu naudas summu, tādēļ apsver, vai to izmanto pietiekamā apjomā un varbūt ir iespējas samazināt tā cenu.

 1. Maksa par datu izmantošanu

Kā zināms, mobilo un interneta sakaru nodrošinātāji piedāvā dažāda veida pakalpojumus, bet tiem ir arī konkrēti limiti, kurus pārsniedzot, Tev ir jāmaksā ievērojami vairāk. Vai esi maksājis par to, ka esi pārtērējis internetu? To Tev nevajadzētu darīt, jo šobrīd ir pieejami dažādi piedāvājumi, kas būs atbilstoši tieši Tavām vajadzībām.

 1. Kafija

Rīta kafija ir svarīga, tomēr izvēlies, vai tās dzeršana ārpus mājas vai darba Tev tiešām ir vajadzīga! Ja, piemēram, kafija kādā no kafejnīcām maksā apmēram 3 eiro un Tu to dzer katru dienu, tas nozīmē, ka nedēļā Tu iztērē 15, bet mēnesī jau 60 eiro. Ja esi nolēmis ietaupīt naudu, noteikti apsver savus kafijas dzeršanas paradumus.

 1. Ātrie kredīti

Ātrie kredīti ir īstermiņa kredīti, kuri visbiežāk tiek ņemti internetā. Arī ātrajiem kredītiem ir vairāki veidi – SMS kredīti, patēriņa kredītu, kredītlīnijas un pirmie kredīti bez procentu maksas. Ātrie kredīti ir maksas pakalpojums, bet pirmais kredīts bez pārmaksas ir bezprocentu risinājums. Jums vajadzētu salīdzināt aizdevējus un aizņemties no tā aizdevēja, kurš izsniedz pirmo kredītu bez procentu maksas par komisiju un procentiem. Tā rezultātā, Jums būs atgriez tikai paņemtā summa bez procentiem.

Šādi var uzskaitīt vēl daudz un dažādus veidus, kur mēs ikdienā iztērējam vairāk kā vajadzētu, bet, ja vēlies ietaupīt naudu, pievērs uzmanību saviem izdevumiem un ienākumiem, noliec prioritātes un dari visu, lai sasniegtu savu mērķi!

Diversifikācija

Masu medijos bieži izskan vārds diversifikācija, runājot par nepieciešamību dažādot ārvalstu tirgus, pret Krieviju radīto sankciju dēļ, taču vai bankā piedāvātie ieguldījumu diversifikācijas procesi arī ir saistīti ar tirgu dažādošanu un ko tad īsti nozīmē šis tik bieži lietotais termins.

Terminu diversifikāciju varētu piemērot dažādām darbībām, kas atkarīgas no nozares, kurā tās tiek veiktas, taču būtībā diversifikācija ir risku sadalīšana ar mērķi tos samazināt.

Diversifikācija tiek lietota:

 • Ieguldījumu sadalīšanai, ar mērķi gūt mazāk riskantu peļņu,
 • Saimnieciskajā darbībā radīta vai piesaistīta kapitāla novirzīšanai citā jomā vai jauna produkta attīstīšanai,
 • Tirgus dažādošanai u.c.

Privātpersonām visaktuālākā ir ieguldījumu diversifikācija, kas ļauj samazināt riskus, investējot dažādos aktīvos. Ieguldījumu fondi ļauj gūt peļņu, ieguldot brīvos naudas līdzekļus ar mērķi tos pavairot. Tieši diversifikācija ir viena no ieguldījumu fondu galvenajām priekšrocībām salīdzinot ar ieguldījumiem akcijas, jo sadalot ieguldījumus uz dažādiem aktīviem samazinās iespējamais risks zaudēt vai negūt peļņu.

Riku dalīšana ir populārs risku mazināšanas veids ne tikai ieguldījumu fondu vadībā, bet arī jebkurā citā ieguldījumu veidā vai nozare, kas saistīta ar peļņas gūšanu, jo tādā veidā piepildoties vienam no iespējamajiem riskiem, vēl aizvien saglabājas citas peļņas gūšanas iespējas.

Termins diversifikācija, atspoguļo darbības, kuru pielietošana dzīvē nodrošinās papildus balstu, piepildoties kādam no riskiem un nonākot ne īpaši patīkamā situācijā.

Ekonomika

ValstsCilvēku vajadzības ir neierobežotas un tās nemitīgi pieaug, tomēr resursi, kas nepieciešami šo vajadzību apmierināšanai ir ierobežoti. Ekonomika pēta kā visefektīvāk izmantot esošos resursus cilvēku vajadzību apmierināšanai. Ekonomika iedalās mikroekonomikā un makroekonomikā.

Mikroekonomika pēta atsevišķas saimniecības – uzņēmuma, patērētāja rīcību, to savstarpējo mijiedarbību un rīcības motivāciju.

Savukārt makroekonomika pēta ekonomisko sistēmu kopumā, kā ekonomikas subjekti sadarbojas tautsaimniecības līmenī. Ekonomiskie subjekti ir cilvēki vai cilvēku grupas, kas pieņem saimnieciskos lēmumus. Izšķir četru veidu ekonomiskos subjektus – mājsaimniecības, uzņēmumi, valdība un ārvalstis. Makroekonomikā svarīgi tādi pamatjēdzieni kā nodarbinātība, inflācija, cenu līmenis, nacionālais kopprodukts, valūtas maiņas kurss, kopējais pieprasījums – piedāvājums u.c. Makroekonomika tieši ietekmē mikroekonomiku un otrādi, tās savstarpēji mijiedarbojas.

Makroekonomikas mērķi ir racionāla ārējās tirdzniecības bilance, stabils cenu līmenis, ekonomiskā izaugsme, ienākumu sadale u.tml. Makroekonomikas mērķu sasniegšanā savukārt tiek izmantoti tādi makroekonomiskie instrumenti kā monetārā un fiskālā politika, ienākumu pārdalīšana un regulēšana, ārējās tirdzniecības un nodarbinātības politika. Jebkuras valsts varai un valdošajai politikai ir liela nozīme makroekonomikas attīstībā. Valdības lēmumi tieši ietekmē ekonomikas attīstību un valsts izaugsmi. Tāpat neviena valsts nevar balstīt savu ekonomisko izaugsmi tikai uz iekšējo tirgu, ļoti svarīgs ir arī ārējais pieprasījums jeb eksports. Tikai attīstīts iekšējais un ārējais tirgus nodrošina stabilitāti.

Būtiski faktori, kas ietekmē jebkuras valsts makroekonomiku, ir:

 • valsts kredītreitings un uzņēmējdarbības vide,
 • valsts budžeta politika,
 • nodokļu politika un izmaiņas tajā,
 • juridiskās vides prognozējamība, dažādas izmaiņas likumos,
 • pasaules ekonomikas problēmas.

Ekonomika kā zinātne pastāv sen, tomēr iedalījums mikroekonomikā un makroekonomikā ir pavisam nesen. Tāds iedalījums kļuva aktuāls pēc Lielās Depresijas – pasaules globālās ekonomiskās krīzes, ap 20. gadsimta 30. gadu, kad svarīgi kļuva izprast ekonomiskos procesus lielākā mērogā kā līdz šim.

Makroekonomika ļauj uz ekonomiskajiem procesiem paskatīties plašāk un kā atsevišķa zinātne tā labāk palīdz izprast ekonomisko sistēmu vispārējo raksturu un izdarīt pareizās izvēles darba, preču un citos tirgos. Tāpat tiek attīstīta vispusīga domāšana attiecībā uz dažādiem notikumiem, rodas izpratne par dažādām saimnieciskām parādībām.

Kas ir ES fondi

Eiropas Savienības fondu izveides mērķis ir labāka ES budžeta pārvaldība. Eiropas Komisijai ir galīgā atbildība par līdzekļu izlietojumu, taču lielākā daļa ES budžeta (76 %) tiek pārvaldīta sadarbībā ar valstu un reģionu pašvaldībām. Šo uzdevumu palīdz veikt pieci lieli fondi, kuri darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības desmit gadu stratēģiju „Eiropa 2020”. Šie fondi ir: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

Eiropas Savienības ekonomikas prioritātes skar arī investīciju jomu. Lai piesaistītu privātās investīcijas, Eiropas Komisija kopīgi ar Eiropas Investīciju banku ir izveidojusi Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF). Tas darbojas Eiropas Investīciju plāna ietvaros, kura mērķi ir: apturēt investīciju samazināšanos, radot jaunas darbavietas un ieguldot ekonomikā tā, lai tas neradītu slogu valstu nodokļu maksātājiem; uzlabot konkurētspēju ar investīciju palīdzību, kuras atbalsta ilgtspējīgu ekonomiku; atbalstīt Eiropas Savienības ražošanas jaudu un infrastruktūru. ESIF atbalsta projektus gandrīz visos sektoros, kuri atbilst Eiropas Savienības ekonomikas politikas mērķiem. Ir nepieciešams labi izveidots biznesa plāns un kapitālieguldījumu apraksts, kā arī nākotnes finansējuma avoti. Pieteikumam nepieciešamo dokumentu uzskaitījumu var atrast šeit.

Visu fondu veiksmīga sadarbība ir Eiropas Komisijas mērķis, kuram tuvinoties tiek nodrošināta labāka Eiropas fondu darbība visos virzienos. Ar Eiropas Stratēģiskā investīciju fonda atbalstu pārējie fondi gūst papildu investīciju iespējas saviem piedāvātajiem projektiem Eiropas Savienībā.

ERAF rūpējas par reģionu un pilsētu attīstību. Atkarībā no reģiona kategorijas tas var saņemt lielāku vai mazāku finansējumu no šī fonda. ERAF prioritārie attīstības virzieni ir inovācija, zinātne un pētniecība, reģionu transporta, enerģētikas un telekomunikāciju infrastruktūras uzlabošana, efektīvas ekonomikas radīšana (ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni) un biznesa vides sakārtošana.

ESF uzdevumos ietilpst rūpes par sociālajiem jautājumiem, tajā skaitā jaunu darbavietu izveidošana, nodarbinātības veicināšana jauniešu vidū, nabadzības samazināšana, sociāli atstumto grupu integrēšana sabiedrībā, mūžizglītības un tālākizglītības nodrošināšana, valsts pārvaldības stiprināšana.

KF izveidošana bija paredzēta nabadzīgāko valstu atbalstam. Tāds ir arī fonda šā brīža mērķis. Fonda līdzekļi tiek novirzīti valstīm, kuru iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju nesasniedz 90 % no Eiropas Savienības vidējā IKP. Arī Latvija ir tiesīga saņemt līdzekļus no šī fonda. Kohēzijas fonda līdzekļi izmantojami transporta tīkla attīstībai un ar enerģētiku saistītu projektu finansēšanai. Valstis tiek stimulētas izmantot atjaunojamos energoresursus, attīstīt dzelzceļa transportu un sabiedriskā transporta tīklu. Citiem vārdiem – tiek atbalstīti visa veida ar transportu saistītie projekti, ja tie nodrošina acīmredzamu labumu no vides viedokļa.

ELFLA atbalsta lauksaimniecības vides uzlabošanu. Fonds rosina izmantot tehnoloģiju inovācijas, uzturēta zema oglekļa dioksīda līmei lauksaimniecības nozarē, efektīvi pārvaldīt resursus, uzlabot dzīvnieku labturību. ELFLA atbalsta gados jaunus lauksaimniekus, lauksaimniecības konkurētspēju un veicina lauku reģionu nabadzības izskaušanu un sociālo iekļautību.

EJZF papildina valstu finansējumu zivsaimniecībai un piekrastes reģioniem. Fonds nodrošina līdzekļus ilgtspējīga zvejas modeļa ieviešanai, piekrastes rajona iedzīvotāju nodarbinātības dažādošanai, finansē projektus, kas uzlabo dzīves kvalitāti piekrastes apdzīvotajās vietās (darbavietu izveide, infrastruktūras uzlabojumi).

Ieguldījumu riski var tikt mazināti, ja viena projekta ietvaros tiek izmantota gan piecu strukturālo fondu, gan Eiropas Stratēģisko investīciju fonda līdzekļi. Šādā kombinācijā ieguvēji ir jo īpaši dalībvalstis ar mazāk attīstītiem finanšu tirgiem. Tieša Eiropas Savienības fondu sadarbība notiek projektu vai Eiropas investīciju plāna līmenī.